2020-02-18

اوتیسم اتیپیک یا غیرعادی چیست؟

  اوتیسم غیر عادی یا آتیپیک اوتیسم آتیپیک یا اختلال رشد فراگیر که یک شکل از اوتیسم می باشد و در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۳ تشخیص داده شده. اوتیسم […]