2020-02-01

اوتیسم در بزرگسالان چطور تشخیص داده می شه؟

  تشخیص اوتیسم در افراد بزرگسال با اینکه اکثر مطالب اوتیسم روی کودکان تمرکز دارد،اوتیسم در واقع یک شرایط اسپکتروم طولانی می باشد و ۱درصد بزرگسالان را تحت تاثیر قرار […]