2019-07-02

اختلال وسواسی عشق

تابحال شنیدید که بگویند کسی اختلال وسواسی عشق دارد؟! اختلال وسواسی عشق یا OLD اشاره به یک شرایطی دارد که فرد نسبت به کسی علاقه زیادی داشته باشد و فکر […]
2019-07-29

وسواس یک بیماری با ریشه اضطراب

وسواس یک بیماری با ریشه اضطراب می باشد و شامل : وسواس فکری ، وسواس عملی ، گاه و هر دو با هم می باشد . وسواس فکری وسواس فکری […]
2020-07-11
تله منتال

تله منتال به کاهش اضطراب کمک می کنه؟

تله منتال چیست؟ آیا تله منتال به کاهش و مدیریت اضطراب کمک می کنه؟ اگر به دلایلی با استرس شدید عاطفی و روحی زندگی می کنید، بهتره این افکار و […]