2019-11-26

علت فوبیا یا ترس از اردک ها چیست؟

ترس از اردک ها یا Anatidaephobia ؟! فوبیا شکلی از اختلال اضطراب می باشد که بخاطر یک ترس شدیدی از یک موقعیت یا شی خاصی می باشد. تقریبا ۱۲٫۵ درصد […]
2020-08-25
ترس از بیرون رفتن از خانه

با ترس از بیرون رفتن در کرونا چه کنیم؟

ترس بیرون رفتن از خانه در دوران پاندمیک کرونایی یکسری فروشگاه ها و مغازه های غیر ضروری در انگلیس اجازه بازگشایی مجدد شدند، اما خب هنوز یکسری هم هستند که […]