2019-04-23
افسردگی در نوجوانان

نشانه های افسردگی نوجوانان چیست؟

چرا نوجوانان دچار افسردگی می شوند؟ طبق گفته دپارتمان خدمات انسانی و بهداشتی در آمریکا، و نیز بهترین روانشناس تهران حدودا یک نوجوان از هر ۵تا، اختلال روحی و روانی […]
2019-05-07

الکل چه مضراتی برای روح و روان دارد؟

آیا الکل باعث اختلالات روانپزشکی می شود؟ الکل فعالیت های شیمیایی مغز را تغییر می دهد! مغزهای ما به یکسری پروسه ها و توازن شیمیایی ظریفی تکیه کرده اند. الکل […]
2019-05-25

افراد افسرده چه مراقبت هایی لازم دارند؟

مراقبت یا حمایت و ساپورت یک فرد افسرده به عنوان دوست، همکار، همسر، یا روانشناس، ممکن است سخت و پیچیده باشد.
2019-09-10

چند نوع اختلال دوقطبی داریم؟

اختلال دوقطبی نوع ۱ و اختلال دوقطبی نوع ۲ چه تفاوت هایی دارند؟ اکثر آن هایی که گاه به گاه بالا پایین های عاطفی دارند.