2020-05-19

چرا بعضی وقتا احساس تنهایی می کنیم؟

تنهایی چه عواقبی داره؟ علل تنهایی و به مراتب عواقب این احساس تنهایی یک حس مشترک بین کسانیست که در دنیای خودشان می باشند و در همین دنیا هم فقط […]
2020-06-20
خصوصیات درونگراها

خصوصیات درونگراها چیه؟

درونگراها چه ویژگی هایی دارن؟ چطور بفهمم که منم یه درونگرا هستم؟ درونگرایی یک خصوصیتیه که روی احساسات درونی متمرکزه، بیش از احساسات بیرونی.