2019-06-11

افسردگی چه تاثیری روی مغز دارد؟

آیا افسردگی باعث کوچک شدن مغز می شود؟! تخمین زده شده ۱۶٫۲ میلیون نفر بزرگسال در امریکا دچار افسردگی شدید در سال ۲۰۱۶ بوده اند.
2020-05-23

افسردگی پس از جدایی

افسردگی پس از جدایی چیست؟ وقتی یک رابطه تموم میشه، میتونه سخت ترین چالش های خودش رو داشته باشه.