2019-08-10

آیا افسردگی خود به خود خوب می شود؟

سوالی که بسیاری از بیماران از بهترین روانشناس تهران دارند، افسردگی خودش خوب میشه؟! بسیاری از بیمارانی که افسردگی کلینیکی دارند، متعجب از این هستند که آیا علائم بیماری شان […]
2019-09-10

چند نوع اختلال دوقطبی داریم؟

اختلال دوقطبی نوع ۱ و اختلال دوقطبی نوع ۲ چه تفاوت هایی دارند؟ اکثر آن هایی که گاه به گاه بالا پایین های عاطفی دارند.
2019-12-21

رایج ترین نوع افسردگی چیست؟

رایج ترین انواع افسردگی افسردگی جز اختلالاتی است که روی احساس، فکر، و رفتار شما تاثیر می گذارد و با توانایی عملکرد شما در زندگی روزمره تان تداخل دارد. عوامل […]