2019-06-15

آیا افراد پیر هم افسرده می شوند؟

افسردگی در افراد پیر افسردگی اغلب در بیماران مسنی که از هر مشکل پزشکی، یا ناتوانی رنج می برند، دیده می شود.
2019-08-10

آیا افسردگی خود به خود خوب می شود؟

سوالی که بسیاری از بیماران از بهترین روانشناس تهران دارند، افسردگی خودش خوب میشه؟! بسیاری از بیمارانی که افسردگی کلینیکی دارند، متعجب از این هستند که آیا علائم بیماری شان […]
2019-09-28

آیا افسردگی واگیر دار است؟

آیا مشکلات روحی روانی یا افسردگی واگیردار هستند؟ زمانی که کسی سرماخوردگی می گیرد، شما هم در معرض ابتلا به آن می باشید.