2020-01-18

اختلال عاطفی فصلی چیست؟

Seasonal Affective Disorder   اختلال عاطفی فصلی اختلال SAD یا اختلال عاطفی فصلی در واقع یک اختلال رفتاریست که دارای یکسری علائم می باشد. این علائم در هر زمانی از […]
2020-02-11

افسردگی نوجوانان

2020-08-15

چطور بهفمیم یک نفر اختلال پارانوئید داره؟

اختلال شخصیت پارانوئید چطوری مشخص میشه؟ اختلال شخصیت پارانوئیدی یک بیماری مزمن و فراگیره که با الگوهای مزاحم فکری، رفتاری و عملکردی همراهه.