2019-07-20

آیا افسردگی در بارداری روی جنین تاثیر دارد؟

آیا خانم ها دچار افسردگی در بارداری می شوند؟ با وجود اینکه خیلی ها نگران وضعیت روحی شان در بارداری می باشند، حدود ۱۰ الی ۲۰% از آن ها با […]