2020-06-23
خودکشی در زنان و مردان

چه تفاوت هایی بین خودکشی مرد و زن هست؟

آیا خودکشی در زنان و مردان فرق داره؟ آمار و تحقیقات رسمی نشان داده که بسیاری از جنسیت های مختلف دست به خودکشی زده اند.
2020-08-02
پروبیوتیک و تاثیرش روی مغز

آیا تقویت کننده پروبیوتیک روی افسردگی تاثیر داره؟

پروبیوتیک و تاثیرش روی خلق و خو تحقیقات جدید اثرات تقویت کننده پروبیوتیک رو خلق و قو مروری بر نکات این تحقیق : پژوهشی اخیرا منتشر شده که می گوید […]