2019-09-28

آیا افسردگی واگیر دار است؟

آیا مشکلات روحی روانی یا افسردگی واگیردار هستند؟ زمانی که کسی سرماخوردگی می گیرد، شما هم در معرض ابتلا به آن می باشید.
2019-12-24

افسردگی لبخند

افسردگی لبخند چیست؟ با اینکه افسردگی لبخند یک تشخیص کلینیکی نیست، در بسیاری، یک مشکل جدیست.
2020-05-16

علت افکار خودکشی در بچه ها چیه؟

افکار خودکشی در بچه ها چرا بچه ها هم افکار خودکشی دارند؟! افکار خودکشی در جوان ها برای والدین بچه هایی که افسردگی دارند بسیار ضروریست.