2019-06-01

افسردگی فصلی به خاطر چیست؟

افسردگی فصلی زندگی به طور طبیعی در زمستان سرعتش پایین تر است.
2019-06-15

آیا افراد پیر هم افسرده می شوند؟

افسردگی در افراد پیر افسردگی اغلب در بیماران مسنی که از هر مشکل پزشکی، یا ناتوانی رنج می برند، دیده می شود.
2019-07-20

آیا افسردگی در بارداری روی جنین تاثیر دارد؟

آیا خانم ها دچار افسردگی در بارداری می شوند؟ با وجود اینکه خیلی ها نگران وضعیت روحی شان در بارداری می باشند، حدود ۱۰ الی ۲۰% از آن ها با […]
2019-08-06

آیا اختلال دوقطبی ارثی است؟

اختلال دوقطبی : اختلال دوقطبی از والدین به فرزندانشان می رسد. تحقیقات نشان داده یک ارتباط ژنتیکی قوی در این اختلال می باشد.