2020-06-16
شخصیت برونگرایی و درونگرایی

برونگرایی چجور شخصیتیه؟

شخصیت برونگرایی چه تاثیری روی رفتار داره؟ در ۵ تئوری بزرگ شخصیتی، برونگرایی یکی از ۵ هسته رفتاری هست که باور بر اینه که شخصیت فرد رو میسازه.
2020-06-20
خصوصیات درونگراها

خصوصیات درونگراها چیه؟

درونگراها چه ویژگی هایی دارن؟ چطور بفهمم که منم یه درونگرا هستم؟ درونگرایی یک خصوصیتیه که روی احساسات درونی متمرکزه، بیش از احساسات بیرونی.