2019-06-25

علت اختلال اضطراب پس از سانحه چیست؟

اضطراب پس از سانحه : افراد بسیاری هستند که از تاثیرات روحی روانی تهدیدات در زندگی شان تجربه دارند، مثل سربازی، حوادث طبیعی، یا سوءاستفاده های وحشتناک.
2019-12-24

افسردگی لبخند

افسردگی لبخند چیست؟ با اینکه افسردگی لبخند یک تشخیص کلینیکی نیست، در بسیاری، یک مشکل جدیست.