2019-05-28

آیا قهوه باعث اضطراب می شود؟

واقعا قهوه و چای باعث اضطراب می شوند؟! چطور می شود که قهوه، چای سیاه، یا شکل های دیگر کافئین باعث اضطراب می شوند!
2019-06-22

چند نوع افسردگی داریم؟

هر کسی یک دوره ای از غم عمیقی را تجربه می کند. این احساسات معمولا در طی چند هفته رخ می دهد، بستگی به شرایط آن دارد.
2019-06-25

علت اختلال اضطراب پس از سانحه چیست؟

اضطراب پس از سانحه : افراد بسیاری هستند که از تاثیرات روحی روانی تهدیدات در زندگی شان تجربه دارند، مثل سربازی، حوادث طبیعی، یا سوءاستفاده های وحشتناک.
2019-09-21

چرا شب ها اضطرابم بیشتر می شود؟

چرا برخی افراد در شب اضطراب شان بیشتر می شود؟ “زمانی که چراغ ها خاموش می شود، دنیا در سکوت است، و هیچ مزاحمی پیدا نمی شود.”