2019-08-31

با استرس روز اول مدرسه کودکان چه کنیم؟

شروع مدارس در سال جدید تحصیلی، خودش منبع استرس کودکان و والدین است. اما چطور می توان استرس کودکان و نیز والدین را در روز اول مدرسه از بین برد؟ […]
2019-09-03

علت سینه درد بعد از استرس گرفتن چیست؟

آیا بخاطر اضطراب، درد قفسه سینه می گیریم؟ احساس ناراحتی، ترس یا نگرانی لحظه به لحظه در اکثر مردم عادیست.