2019-10-15

آیا بیش فعالی ارثی است؟

ایا اختلال بیش فعالی ژنتیکی است؟ مروری کوتاه بر اختلال بیش فعالی : اختلال بیش فعالی یک اختلال عصبی می باشد.
2019-10-29
اختلال بیش فعالی و افسردگی

اختلال بیش فعالی چند نوعه؟

اختلال بیش فعالی چندنوع است؟ چطور می توان انواع اختلال بیش فعالی را تشخیص داد؟ اختلال بیش فعالی نوعی اختلال است که با عنوان ADD یا ADHD تشخیص داده می […]
2019-11-30

آیا اختلال بیش فعالی باعث افسردگی می شود؟

اختلال بیش فعالی و افسردگی ارتباط بین اختلال بیش فعالی و افسردگی اختلال بیش فعالی و افسردگی اختلالاتی هستند که ربطی به هم ندارند، اما ممکن است همدیگر را پوشش […]
2020-01-11

آیا کودکان بیش فعال با همین اختلال بزرگ می شوند؟

آیا بیش فعالی تا بزرگسالی هم ادامه دارد؟ یک زمانی تصور بر این بود که ADHD با بزرگ شدن بچه های بیش فعال، همچنان همراهشان خواهد بود.