2019-07-02

اختلال وسواسی عشق

تابحال شنیدید که بگویند کسی اختلال وسواسی عشق دارد؟! اختلال وسواسی عشق یا OLD اشاره به یک شرایطی دارد که فرد نسبت به کسی علاقه زیادی داشته باشد و فکر […]
2020-02-22

اختلال پنیک چقدر بده؟

حقایق جالب درباره اختلال پنیک حملات پنیک جز اختلالات پنیک می باشد که اغلب هم اشتباه می شود. اما حقایق جالبی درمورش ست که برخی تجربه کردند. متاسفانه، یکسری باورها […]