2019-10-05

اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

اختلال شخصیت پارانوئید یا PDD نوعی اختلال شخصیت غیر عادی می باشد. یک اختلال شخصیت غیر عادی که ممکن است در آن رفتار شخص به نظر عجیب و غریب باشد.
2020-05-30

اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟

اختلال شخصیت اجتنابی اختلال شخصیت اجتنابی یک الگوی رفتاری مرتبط با گوشه گیری اجتماعی، حس عدم استقلال، و حساسیت به رد شدن هست.
2020-08-08
درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری چیست؟

درمان شناختی رفتاری درمان شناختی رفتاری نوعی از درمان های روانشناسی می باشد که به شما کمک می کند تا یکسری افکار و الگوهای مزاحم را شناسایی و تغییر دهد.