2019-06-22

چند نوع افسردگی داریم؟

هر کسی یک دوره ای از غم عمیقی را تجربه می کند. این احساسات معمولا در طی چند هفته رخ می دهد، بستگی به شرایط آن دارد.
2019-10-29
اختلال بیش فعالی و افسردگی

اختلال بیش فعالی چند نوعه؟

اختلال بیش فعالی چندنوع است؟ چطور می توان انواع اختلال بیش فعالی را تشخیص داد؟ اختلال بیش فعالی نوعی اختلال است که با عنوان ADD یا ADHD تشخیص داده می […]
2020-07-28
گستالت تراپی

زمان حال چقدر به حال خوب کمک می کنه؟

گستالت تراپی چیست؟ گستالت تراپی و استفاده از زمان حال برای بهبودی آدما : گستالت تراپی یک شکل انسانی، جامع و فرد محور از روان درمانیه که تمرکزش روی هدیه […]