2020-01-11

آیا کودکان بیش فعال با همین اختلال بزرگ می شوند؟

آیا بیش فعالی تا بزرگسالی هم ادامه دارد؟ یک زمانی تصور بر این بود که ADHD با بزرگ شدن بچه های بیش فعال، همچنان همراهشان خواهد بود.
2020-02-15

اختلال اضطراب چه تاثیری روی حافظه داره ؟

اختلال اضطراب و حافظه چطور اختلال اضطراب روی حافظه تان تاثیر می گذارد؟ در صورتی که اختلال اضطراب تعمیم یافته دارید، اضطراب تان شدید و مداوم است.