2020-01-18

اختلال عاطفی فصلی چیست؟

Seasonal Affective Disorder   اختلال عاطفی فصلی اختلال SAD یا اختلال عاطفی فصلی در واقع یک اختلال رفتاریست که دارای یکسری علائم می باشد. این علائم در هر زمانی از […]
2020-06-06
اختلال دوقطبی و زندگی جنسی

اختلال دوقطبی چه تاثیری روی زندگی جنسی دارد؟

ارتباط بین اختلال دو قطبی و زندگی جنسی اختلال دوقطبی که افسردگی منیک هم گفته میشه، تشخیص بر اینست که این اختلال دارای نوسانات روحی می باشد.