2019-12-10

آیا افسردگی ژنتیکی است؟

ژنتیک و افسردگی ژنتیک چطور روی افسردگی تاثیر دارد؟ علت افسردگی برای محققان هم کمی گیج کننده شده، پزشکان و متخصصین روانپزشک هم که به درمان آن می پردازند. شاید […]
2019-12-24

افسردگی لبخند

افسردگی لبخند چیست؟ با اینکه افسردگی لبخند یک تشخیص کلینیکی نیست، در بسیاری، یک مشکل جدیست.