2019-05-28

آیا قهوه باعث اضطراب می شود؟

واقعا قهوه و چای باعث اضطراب می شوند؟! چطور می شود که قهوه، چای سیاه، یا شکل های دیگر کافئین باعث اضطراب می شوند!
2019-06-04

اختلال هیستری چیست؟

اختلال تبدیلی یا هیستری یا کانورشن چیست؟! همچنین این اختلال با نام اختلال نورولوژیکی عملکردی هم شناخته شده است.
2019-06-25

علت اختلال اضطراب پس از سانحه چیست؟

اضطراب پس از سانحه : افراد بسیاری هستند که از تاثیرات روحی روانی تهدیدات در زندگی شان تجربه دارند، مثل سربازی، حوادث طبیعی، یا سوءاستفاده های وحشتناک.
2019-08-06

آیا اختلال دوقطبی ارثی است؟

اختلال دوقطبی : اختلال دوقطبی از والدین به فرزندانشان می رسد. تحقیقات نشان داده یک ارتباط ژنتیکی قوی در این اختلال می باشد.