2019-10-22

فرق بین ADHD و ADD چیست؟

اختلال بیش فعالی یا ADHD چیست؟ مروری برای اختلال بیش فعالی یکی از رایج ترین اختلالات روانی در کودکان می باشد.
2020-04-07

چطور با بچه ای که بیش فعالی داره زندگی کنیم؟

استراتژی هایی برای زندگی با یک بچه بیش فعال بیش فعالی بیشتر مرتبط با سخت تمرکز کردن، زیادی فعالیت داشتن، عدم برنامه ریزی و سازمان دهی توو کارا، آستانه تحمل […]