حقایق جالب درباره رویاها
2020-05-12
چرا بعضی وقتا احساس تنهایی می کنیم؟
2020-05-19

افکار خودکشی در بچه ها

چرا بچه ها هم افکار خودکشی دارند؟!

افکار خودکشی در جوان ها برای والدین بچه هایی که افسردگی دارند بسیار ضروریست.

در والدین، افکار خودکشی و رفتارهای این چنینی یکی از نگرانی های هشدار دهنده از افسردگی در کودکی می باشد.

طبق مرکز کنترل بیماری ها، مرگ به خاطر خودکشی دومین علت مرگ و میر بین افراد ۱۰ تا ۲۴ سال می باشد.

بسیاری از کودکان هم تلاش برای خودکشی می کنند اما به طور کامل صورت نمی گیره.

سن و افکار خودکشی در بچه ها :

نرخ خودکشی بالاترین میزان را در طی ۵۰ سال اخیر در امریکا به خود اختصاص داده.

این نرخ بیشترین میزانش در سال ۲۰۱۷ در مثاسه با زنان بین سنین ۱۰ ۱۴، و ۱۵ تا ۲۴، در سال ۱۹۹۹، و در مردان بین سنین ۱۰ تا ۱۴ و ۱۵ تا ۲۴ سال بوده.

در سال ۲۰۱۷، جوانان و نوجوانان بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال نرخ خودکشی شان، ۱۴٫۴۶ بوده.

مطالعه ای در سال ۲۰۱۸ در مجله کودکان JAMA منتشر شد، که گفته شده بود نرخ خودکشی بین کودکان سیاه، زیر ۱۳ سال وبرابر کودکان همسن شان بوده.

این تعداد هم برای دختران بوده و هم برای پسران.

آیا افکار خودکشی در بچه ها به افسردگی شان ربط داره؟

طبق یک مطالعه ای که صورت گرفته، این افکار یک مرحله بدتر افسردگی مرتبطند، علائمش هم شامل شروع زودرس، دوره طولانی، و وقفه های کوتاه مدت بهبودی داشته.

فقط باید بدانید که همه کودکان افسرده چنین افکاری به سرشان نمی زند و یا بروز نمی کنند.

همچنین همه کودکانی که چنین فکری دارند، یا رفتاری، افسرده نیستند.

در ضمن همه بچه هایی که فکر خودکشی دارند، دست به خودکشی نمی زنند.

افکار خودکشی در کودکان

چه علائم هشداردهنده ای در این بچه ها دیده می شود؟

برخی علائم هشداردهنده مهمی که در رابطه بارفتارهای خودکشی می باشد، در بچه ها :
 • رفتار ریسک پذیر و بی پروا، مثل مصرف مواد مخدر، رانندگی با بی ملاحظگی، و بی قیدی در امور اخلاقی و جنسی.
 • پست های اجتماعی یا عبارات مکرر درباره خودازاری، یا خودکشی، مثل ” ای کای میمردم”
 • اشغال ذهن با صحبت هایی درباره مرگ، نوشتن ازآن یا کشیدنش
 • دوری از خانواده و دوستان
 • بروز ناامیدی درباره آینده، مثل ” تو نمیخواد نگران من باشی”
 • دور ریختن چیزهایی که براشون مهمه
 • پنهان کردن علائقشون نسبت به دوستان شون، فعالیتاشون، یا عادت هایی که قبلا ازش لذت می بردند
 • رفتارهای خشن
 • تغییرات خواب، اشتها، یا انرژی
 • اضطراب یا بی قراری
 • فرار از خانه
 • تغییرات شخصیتی
 • احساس بی ارزشی، شرمساری، گناه، و یا خودخوری