اختلال هیستری چیست؟
2019-06-04
افسردگی چه تاثیری روی مغز دارد؟
2019-06-11

چطور می شود که نوجوان میل به خودکشی پیدا می کند؟

نرخ خودکشی در بین نوجوانان دختر در سال ۲۰۱۵ بیشترین میزان را داشته! طبق آنالیزهای اخیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها.

این آنالیز نشان داده که در خودکشی نوجوانان بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری دیده شده است.

این تعداد نشان دهنده این است که خودکشی در بین عموم دارد به یک نگرانی حجیم و بزرگ تبدیل می شود.

و برمی گردد به سطح قابل توجهی از افسردگی شدید در نوجوانان.

چندین دلیل برای این موضوع هست که چرا نوجوانان با آن دست و پنجه نرم می کنند.

بسیاری هم می توانند درگیر اپیزود افسردگی شدید باشند.

یا اینکه فشارهای محیطی، زورگیری، استفاده بیش از اندازه از شبکه های اجتماعی، فشارهای اقتصادی، اختلاف نظر با خانواده، تروما، و فشارهای درسی باشد.

علائم خطری که باید گوش به زنگ بود نوجوان فکر خودکشی به سرش زده، چیست؟

همه نوجوانان تفاوت هایی دارند، بسیاری هم روی احساسات شان پوشش می گذارند.

در آخر، همیشه نمی توان به علائم افسردگی و ایده خودکشی بسنده کرد.

علاوه بر این، و بیشتر از این، به علائم دیگری باید توجه کرد.

یکسری از این نشانه ها که هشداردهنده هم هستند، به کمک بهترین روانشناس تهران می پردازیم :

خطر خودکشی نوجوانان

 • صحبت کردن درباره مرگ، خودکشی، و یا خودآزاری
 • تغییرات شخصیتی یا رفتاری
 • صحبت درباره پوچی، بی ارزشی، ناامیدی
 • تغییرات در الگوی خواب، مثل بی خوابی و پرخوابی
 • تغییرات در عادت های غذایی و خوردن، مثل از دست دادن اشتها و یا زیاد خوردن
 • رفتارهای خودمخرب یا ریسکی
 • تغییرات رفتاری، مثل عدم تمرکز و تغییر در عملکرد درس و مدرسه
 • گوشه گیری از خانواده یا جمع و دوستان
 • فرار از موقعیت های تشویقی
 • داشتن حس گناه یا شرمساری، استفاده از جملاتی که دیگران به آن ها اهمیت نمی دهند یا اینکه همون بهتر نباشند.
 • عدم داشتن امید به آینده ـ افکار و احساساتی مثل اینکه چیزی بهتر نمی شه
 • دیدار و یا تماس با کسانی که خیلی دوستشان دارند
موارد پرخطرتر که باید والدین خیلی حواسشان جمع باشد و بهترین روانشناس تهران خیلی تاکید می کند :
 • کمال گرایی
 • نوجوانان LGBTQ
 • افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات روحی روانی
 • سوء مصرف مواد
 • سابقه سوء استفاده جنسی یا جسمی
 • عزت نفس پایین
 • سختی های دوران تحصیلی
 • عدم داشتن حمایت های خانوادگی و اجتماعی
 • سابقه خانوادگی خودکشی