سو استفاده عاطفی شدن چه عواقبی داره؟
2020-04-18
هنر درمانی برای چه خوبه؟
2020-04-25

 

آیا واقعا شیرینی جات تاثیر منفی روی مغز دارن؟

مغز از انرژی بیشتری نسبت به ارگان های دیگر بدن استفاده می کند، و گلوکز منبع اولیه سوخت آن است.

اما چیزی که اتفاق می افتد، زمانیست که مغز مقادیر بیش از اندازه شیرینی و قند می گیره، در چنین مواردی اتفاقات خوبی نمی افتد.

در مغز، قند اضافه هم با مهارت های شناختی و هم مهارت های کنترلمون دچار خلل می شه.

در بسیاری، مصرف مقدار کمی هم قند، هوس آن ها را برای خوردنش رفع میکنه.

قند هم تاثیراتی مثل مخدر داره که میشه گفت پاداش مرکز مغزه.

محققیقن پیشنهاد کردند که خوراکی های شیرین، به همراه خوراکی های چرب و شور، میتونه تاثیرات مخدر مانند تولید کنه در مغز انسان.

به خاطر همین منجر به از دست دادن کنترل تان، زیاد خوردن، و اضافه وزن می شود.

حالا این قضیه اعتیاد به قند یا شیرینی جات چیه؟

مطالعات بیشتری روی فعالیت مغز نشان داده که شواهد چنین ایده ای که زیاد خوردن پاداش مغز می شه، به خاطر همین مصرف زاید قند و شیرینی جات هست.

با گذشت زمان، مقادیر بسیاری از این مواد نیازمند دسترسی به سطح مشابهی از این پاداش می باشند.

مطالعات حاکی از آن است که جلوگیری از پرخوری منجر به کاهش این واکنش پاداش مغز میشه و اعتیاد به مواد کم مغذی، چرب، شور و خیلی شیرین رو کم می کنه.

شیرینی جات چه تاثیری حافظه میگذاره؟

در بدن، شیرینی زیادی هم آسیب بخشه.

حتی یک نمونه منفی از افزایش گلوکز در جریان خون می تونه برای مغز مضر باشه.

در نتیجه باعث کندی عملکرد شناختی و کاهش میزان حافظه و توجه میشه.

برخی تحقیقات توصیه می کنند که مصرف شیرینی زیاد منجر به التهاب مغز میشه، و مشکلات حافظه پیش میاره.

روی خلق و خو چه تاثیری داره؟

قند و شیرینی ها روی خلق و خو هم تاثیر می گذارند.

در افراد جوان و سالم، توانایی پردازش عواطف و احساسات همراه گلوکز متوازن با خون می شود.

مطالعه دیگری هم گفته که افرادی که دیابت نوع ۲ دارند،گزارش شده احساس غم و اضطراب بیشتری دارند، به خاطر بالا پایین شدن قندشان.

ظرفیت روحی و روانی چطور؟

گلوکز خون که بالا پایین شود به عروق خونی آسیب می زند. آسیب عروق خونی هم یکی از بزرگترین علل عوارض عروقی دیابت می باشد که منجر به مشکلات دیگری می شود.

مثل آسیب به عروق خونی در مغز و چشم که منجر به رتینوپاتی می شود.