روانشناسی زرد
روانشناسی زرد چیست؟
1401-03-02
داد زدن بر سر کودک
داد زدن بر سر کودک چه عواقبی دارد؟
1401-03-02
غرور و تکبر

غرور و تکبر 

معمولا زمانی که صحبت از غرور و تعصب می کنیم همگی ادعا تواضع و فروتنی می کنیم . و به هیچ عنوان ما مغرور و متکبر نیستیم.

غرور چیست؟

غرور یک نوع حالت رفتاری است که در آن شخص خود را از دیگران بالاتر و برتر می داند و ارزش زیادی برای خود قائل است.

غرور معمولا زمانی رخ می دهد که فرد ارزش های انسانی را فراموش می کند و یا در شناخت آن دچار اختلال می شود.

بنابراین افراد مغرور کسانی هستند که با بد رفتاری و فخر فروشی به دیگران ، دوستان و خانواده خود آن ها را می رنجاند و به مرور از دست می دهند و تنها می شوند.

غرور و تکبر

غرور و تکبر

 نشنانه های غرور

 • خشکی و عدم انعطاف پذیری فکری
 • متوقع بودن و انتظار بیش از حد 
 • انتظار بی جا از خود و دیگران
 • سکوت در برابر قدرت مندان

 

غرور به دلیل یک سری اختلالات و تفکرات درونی بوجود می آید و می خواهیم آن ها را بررسی کنیم.

ریشه های غرور

 • احساس پوچی درونی
 • ندانستن و فقر ذهنی
 • کمبود ظرفیت و جنبه

 

احساس پوچی درونی

یکی از دلایل اصلی که باعث می شود یک فرد مغرور شود این است که فرد احساس پوچی درونی بکند.

این افراد توقع بسیار زیادی از خود دارند و حس می کنند بازدهی مناسب و قابل قبولی ندارند.

پس نتیجه می گیریم کسی دست به بزرگ نشان دادن  خود و خود بزرگ بینی می شود زمانی که در خود حس کمبود اعتماد به نفس و خلا عزت نفس حس کند.

غرور و تکبر

غرور و تکبر

 

ندانستن و فقر ذهنی

بعضی از اشخاص یک توهم ذهنی دارند و آن این است که امتیاز های ویژه ذاتی دارند و باعث برتری شان نسبت به دیگران می شود.

به همین دلیل دیگران را پایین تر از خود می بینند.

آن ها به این نکته توجه نمی کنند که این امتیاز ها و مقامات ممکن است در یک چشم به هم زدنی از بین برود یا دیگران نیز به آن دست پیدا کنند.

 

کمبود ظرفیت و جنبه

این مسئله بسیار دیده شده است که یک فرد به محض رسیدن به موفقیت  مغرور می شود و خود را متمایز از دیگران می بینند.

بنابراین اگر فردی ظرفیت بالایی داشته باشد و بی جنبه نباشد با به دست آوردن موفقیت ها مغرور نمی شوند.

غرور و تکبر

غرور و تکبر

معایب غرور

 • از دست دادن فرصت ها و ارتباط با افراد بسیار مووفق
 • اختلال های درونی و شدت گرفتن کمال گرایی
 • از دست دادن دوستان و آشنایان و تنها شدن
 • و…

 

مزایا غرور

 • افزایش قابلیت ها و توانایی ها
 • قدرت رهبری و حمایت دیگران
 • توانایی حل مسائل به تنهایی
 • و….

 

راحله هنری

غرور و تکبر