کتاب ترک سیگار بدون اضافه وزن
2019-01-26

زندگی مدرن امروز مشکلاتی را برای انسان به همراه دارد ، بسیاری از ما دچار مشکلاتی هستیم که مدرنیته برای ما به ارمغان آورده این کتاب دقیقا به همین مشکلات می پردازد و علل و عوامل و راهکارها را در اختیار ما قرار می دهد .