کتاب زندگی را ساده بگیریم
2019-01-26
کتاب راز
2019-01-26

در این کتاب کارن هورنای به بررسی عواملی که باعث بوجود آمدن یک فرد عصبی می شوند پرداخته همچنین او به تعارضاتی که یک فرد عصبی با آن مواجه است پرداخته است
در کتاب شخصیت عصبی زمانه ما او در بخش قابل توجهی از این کتاب ، به ویژگی های رفتاری شخصیت‌های نوروتیک ( عصبی )‌ اشاره می‌کند و سرفصلی را هم به نیاز سیری ناپذیر به محبت اختصاص داده است.

کتاب شخصیت عصبی زمانه ما توسط محمد جعفر مصفا ترجمه شده و توسط انتشارات بهجت منتشر شده است.