کتاب ترک سیگار بدون اضافه وزن
2019-01-26
کتاب شخصیت عصبی زمانه ما
2019-01-26

این کتاب کوچک و کم حجم و به ظاهر پیش پا افتاده رو دست کم نگیرید ، جملات این کتاب گرچه به نظر راحت درک می شوند ولی گاهی عمری باید بگذره و زمان رو از دست بدیم تا خودمون به این نتیجه برسیم که باید زندگی رو ساده بگیریم سخته ولی باید !!!!