جدایی والدین چه تاثیری روی کودکان دارد؟
2019-08-24
با استرس روز اول مدرسه کودکان چه کنیم؟
2019-08-31

نوروفیدبک :

فعالیت موجود در مغز هر چیزی که احساس می کنید و انجام می دهید، تعیین می کند.

با اینکه اکثر مردم عملکرد مغزی مناسبی دارند، هنوز هم عدم توازن در مغز یا احساسات و عواطف شدید در برخی دیده می شود.

همین می تواند روی زندگی روزمره آن ها تاثیر بگذارد.

اینجاست که نوروفیدبک کمک می کند.

نوروفیدبک یک راهی برای تمرین فعالیت مغز می باشد، در واقع بیوفیدبک برای مغز می باشد.

برای درک نوروفیدبک، اول نیاز به درک کوچکی از امواج مغزی می باشد.

امواج مغزی پالس های الکتریکی می باشند که برای ارتباط سلول های مغزی با دیگران استفاده می شوند.

در واقع این امواج مغزی به ما می گویند که چطور احساس و عملکرد درستی داشته باشیم.

از جمله این موارد : عادت تفکرتان، سطوح استرس، خلق و خوی زیرلایه ای، و عملکرد کلی مغز.

با استفاده از سنسورهایی که قرار داده می شود، اندازه گیری می شود و این فعالیت مانیتور می شود.

با نرم افزار آنالیز مغز، می توان تعیین کرد که چه فعالیت خاصی به این علائم داده می شود.

زمانی که این نواحی مورد نظر را می شناسیم، می توان یک برنامه تمرینی ریخت که به مغز کمک کرد تا راحت تر عمل کند.

در طی جلسه نوروفیدبک، مقایسه می کنیم که مغز چه کاری که دوست دارید انجام می دهد.

زمانی که مغز در موقعیت راحت تری قرار می گیرد، یک پاسخ مثبت بر روی صفحه کامپیوتر دیده می شود.

معمولا این neuro-feedback شکلی از یک بازی ویدیویی، موزیک یا فیلم است.

نوروفیدبک

صداها و تصاویر سریعا به شما واکنش می دهند، زمانی که مغز به یک جای تاثیرگذارتری می رسد، و زمانی که نمی رسد.

زمانی که فیلم پخش می شود، به خاطر این است که مغز به یک جای قابل میل می رسد.

زمانی که فیلم متوقف می شود، به خاطر این است که مغز راه دیگری را در پیش می گیرد.

ورزش های فیزیکی زیادی برای ماهیچه های خاصی داده می شود، هر چه مغز بیشتر ورزش داده شود، به نقطه راحت تری می رسد.

آیا ورزشکاران هم از نورو فیدبک استفاده می کنند؟

ورزشکاران از این بازخورد عصبی برای رسیدن به پیک عملکردشان می رسند!

بسیاری از ورزشکاران حرفه ای، المپیکی ها، و حتی حرفه ای های تجارت از neuro-feedback استفاده می کنند تا عملکردشان برای بهبود تمرکز و مدیریت استرس پیشرفت کند.

بسیاری از آن هایی که چنین مزایای تمرینات neuro-feedback را تجربه می کنند، مثلا بهبود کیفیت خواب، اضطراب کمتر، توانایی بیشتر برای تغییرپذیری و حل چالش های روزانه.