منظور از تیپ شخصیتی A چیست؟
2019-12-28
اختلال دوقطبی در نوجوانان
2020-01-04

به کسی که خیانت به او شده، چه کمکی می توان کرد؟

به گفته بهترین روانشناس تهران، مشاوره با کسانی که خیانت دیدند، بسیار پیچیده و سخت است.

چون دچار استرس پس از ضربه روحی یا PTSD و یکسری مراحل غم و اندوه می شوند.

خیانت را برخی این طور تعریف می کنند که :” شاخه ای از یک نقض انحصار جنسی و عاطفی می باشد.”

خیانت به یک مشکل رایج تبدیل شده.

برخی از آمار خیانت ها ممکن است ۵۰ ۵۰ باشد.

خیانت چه حسی دارد؟

تجربه غم و اندوه بخاطر خیانت، عوامل دیگری را به همراه دارد، که در غم و اندوه ناشی از مرگ در آن نیست.

غم و اندوه ناشی از مرگ، در موقعیت های محدود حس می شود که حاوی یک پایان است.

کاملا قابل درک است، که کسی که از بین رفته، برای همیشه رفته و بدنش دیگر وجود هم ندارد.

غم و اندوهی که بخاطر نقض اعتماد می باشد، هیچ محدودیتی ندارد. یا قابل پیش بینی نیست.

کسی که رنج می برد، خود را در شرایط غیر قابل پیش بینی می بیند.

اغلب احساس خلع سلاح و یک مدل ناعادلانه ای را می کند.

احساساتی که اعتماد به نفس و ارزش را به چالش می کشاند.

حتی نسبت به خیانت خیلی تنهایی بیش  از تصوری دارد.

مرگ در اجتماع انتظار می رود.

اختلال افسردگی شدید

خیانت متلاشی می کند.

کسی که به او از پشت خنجر زده شده، احساس گناه می کند، یا شرمساری، و خجالت بخاطر موقعیتی که در آن مانده.

یا واکنش هایی که در مقابل محکوم می شود.

زمانی که مرگ علت غم و اندوه باشد، یک سفر انفرادی کافیست.

وقتی خیانت علت اندوهتان باشد، دو نفر درگیر هستند، پس اوضاع پیچیده می شود.

پس از اینکه یکی دروغ می گوید، رابطه نامشخص است.

این شخص نمی تواند بگوید که آیا دروغ دیگری به او گفته یا خیر.

و اعتمادی که بین زوجین بوده با این اتفاق از بین می رود.

کسی که به خاطر این فقدان، احساس انزوا می کند، باید یک حس دلسوزی و دلسوزانه نسبت به او ایجاد می شود.

خود همین موضوع می تواند کمک کند تا بار سنگینی که روی احساسات تنهایی او سوار شده برداشته و کاهش یابد.

زمانی که چنین عواطف و احساسات پذیرش می شود، بدون هیچ قضاوتی، باید شروع به ایجاد آرامش در آن ها کرد تا بازگشت داشته باشند.

درک دلسوزی و عواطف فرد آسیب دیده می تواند به او کمک کند تا از رنجی که می برد، کاهش یابد.