وابستگی چه فرقی با اعتیاد دارد؟
2019-12-07
علت خنده های غیر قابل کنترل چیست؟
2019-12-14

ژنتیک و افسردگی

ژنتیک چطور روی افسردگی تاثیر دارد؟

علت افسردگی برای محققان هم کمی گیج کننده شده، پزشکان و متخصصین روانپزشک هم که به درمان آن می پردازند.

شاید به عبارتی همگی، برای آن ها هم گیج کننده شده.

ارتباط بین ژنتیک و عوامل دیگری که شرایط افسردگی را پیچیده تر می کنند، پررنگ تر دشه.

در حالی که شاید این موضوع چالش برانگیز باشد، اکثر آن هایی که افسردگی دارند تنها می خواهند بدانند که برای هرکدامشان این موضوع چه مفهومی دارد.

اگر به شما گفته شود که “ژن افسردگی” دارید، احتمالا از بابت اینکه افسرده شده اید، نگران شوید.

با این حال، داشتن استعداد ژنتیکی در این شرایط، به این معنا نیست که شما هم این عارضه را می گیرید.

اگر به لحاظ ژنتیکی مستعد افسردگی گرفتن هستید، به این معناست که احتمالا بیشتر مشکوک نسبت به کسانی هستید که زمینه ژنتیکی ندارند.

از انجایی که تحقیقات نشان می دهدن، نقش ژنتیک و عوامل دیگر آن مثل محیط و تروما، تعیین می کند که چه کسی افسردگی اش پیشرفت می کند.

ژنتیک و افسردگی : آیا واقعا ژنتیک عامل افسردگیست؟

تحقیقات نشان داده است که ژن در خطر ابتلای این افراد، نقش دارد، مثل افسردگی.

تحقیقات تایید می کنند که کسی که اولین درجه مرتبط با افسردگی در آن ها دیده شود، به احتمال زیاد افسردگی در آن ها تشخیص داده می شود.

در مقایسه به کل مردم.

با این حال، مهم این است که توجه داشته باشید مطالعات یک پیوند شفاف در خانواده ها پیشنهاد داده اند.

این یافته ها در بسیاری از آن هایی که افسردگی شان بدون سابقه خانوادگی پیشرفت می کند، حساب نمی شود.

مطالعات دیگری در دهه های اخیر کامل شده است که یک جز موروثی را در رابطه با افسردگی پیشنهاد می کنند.

برخی از این مطالعات تایید می کنند که زنان بیشتر مشکوک به تاثیرات ژنتیکی افسردگی نسبت به مردان می باشند.

درمان چطور؟

در بحث ژنتیک و افسردگی ، درمان چه تاثیری می گیرد؟

تاثیر ژنتیک و افسردگی

افسردگی با دارو،روان درمانی، و روش های دیگر می تواند درمان شود، مثل رفتارشناختی.

برخی هم هستند که از ترکیب این درمان ها استفاده می کنند.

ژن ها هم روی اینکه چقدر یک درمان خاص برای شما جواب می دهد، تاثیر دارند.

تحقیقات تایید کرده اند که ژن های خاص ممکن است روی اینکه چطور بدن جذب می کند، مصرف می کند، و داروها را دفع می کند،تاثیر دارد.

مثل داروهای ضد افسردگی.

ژن های متعددی شناخته شدند که روی متابولیسم دارو تاثیر دارند، اما این نتایج ناشی از مطالعات موقتا علاقه پزشکان و محققین می باشد.

علاوه براین، پزشکان و محققین نمی دانند این اطلاعات برای مصرف کنندگان چقدر مفید است.

با پزشک تان باید قبل از استفاده از اطلاعات مربوط به سلامت ژنومی، درباره مراقبت های سلامت تان تصممی بگیرید.

از جمله داروهای افسردگی.