نکات افسردگی
۵ پرسش راجع به افسردگی و پاسخ به آن
1401-05-24
اثرات فضای مجازی بر نوجوانان
1401-05-24
مراحل رابطه عاطفی

مراحل رابطه عاطفی

 

انسان یک موجود اجتماعی می باشد و در طول زندگی نیاز به ارتباط برقرار کردن با دیگران دارد.

در میان ارتباط هایی که انسان دارد رابطه عاطفی یکی از آن ها است که بسیار برجسته و مهم می باشد.

حال میخواهیم مراحل شکل گیری رابطه عاطفی را بررسی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم یک رابطه عاطفی صحیح و سالم داشته باشیم.

مراحل رابطه عاطفی

مرحله اول : آشنایی

یک رابطه عاطفی بین دو نفر با کشش دوطرفه شروع می شود.دو طرف از ملاقات های اولیه لذت می برند و هربار ذوق ملاقت هم دیگر را دارند.

در این مرحله باوجود ایجاد صمیمیت اولیه هنوز هیچ شناختی بوجود نیامده است.

 

مرحله دوم : شناخت

بعد از گذشت زمانی دو طرف با ملاقات ها و ارتباط های بیشتر با یکدیگر وارد مرحله جدیدی می شوند به اسم شناخت

با گذر

مراحل رابطه عاطفی

مراحل رابطه عاطفی

زمان طرفین خود واقعی خود را نشان می دهند و بدون هیچ نقابی در رابطه حضور پیدا می کنند و طرفین نسبت به طرف مقابل شناخت پیدا می کنند.

 

مرحله سوم : صمیمیت

بخش صمیمت در رابطه های عاطفی زمانی بروز واقعی پیدا می کند که رابطه دچار چالش هایی بشود. می توان گفت وقت هایی که  رابطه دچار چالش می شود به سوی ایجاد صمیمیت حرکت می کند

صمیمیت به شکل های مختلفی بروز می کند:

  • کشش ظاهری
  • شباهت در ذائقه و سلیقه
  • علایق مشترک در تفریحات

مراحل رابطه عاطفی

مرحله چهارم : اعتماد

در این مرحله که طرفین با گذر زمان و ایجاد صمیمیت دوطرفه شناختی نسبت به شخصیت هم داشته باشند.

در این مرحله می توان گفت که رابطه به اعتماد دوطرفه رسیده است.

بنابراین بدانید که چالش ها و مشکلات که در رابطه پیش می آید شما را صمیمی تر  و نزدیک تر خواهد کرد.

 

حرکت چهارم : تعهد

 

وقتی که طرفین نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند و صمیمت نسبی بوجود آمده باشد دو طرف می کوشند که حس امنیت بیشتر به هم دهند و تلاش کنند تا بتوانند شریک عاطفی خود را خوشحال و شاد کنند.

برخی از کارهایی که می توانند دو نفر در قبال هم انجام دهند عبارت اند از:

  • شادی طرف مقابل را فراهم کنند
  • نسبت به نیاز های هم توجه و تمرکز کافی داشته باشند
  • احترام یکدیگر را در رابطه حفظ کنند
  • درباره هدف ها و آرزوهای خود براحتی صحبت کنند
  • یکدیگر را بابت خطاهای شان سرزنش نکنند
  • تفاوت ها را بشناسند و به آن احترام بگذارند

 

مراحل رابطه عاطفی

مراحل رابطه عاطفی

راحله هنری