هنردرمانی چیست
هنردرمانی چه کمکی به بیمار می کنه؟
2020-08-04
تاک تراپی یا صحبت درمانی
صحبت درمانی برای درمان فوبیاها خوبه؟
2020-08-11
درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری نوعی از درمان های روانشناسی می باشد که به شما کمک می کند تا یکسری افکار و الگوهای مزاحم را شناسایی و تغییر دهد.

درمان شناختی رفتاری روی تغییر اتوماتیک افکار منفی تمرکز دارد که می تواند مشارکت کند و با مشکلات عاطفی بدتر شود، یا با اضطراب و افسردگی.

این افکار منفی خودجوش یک تاثیر مضر روی رفتار دارد.

با این روش درمانی، این افکار شناسایی می شوند، و و با افکار واقعی تر و پرهدف تر جایگزین می شود.

انواع درمان شناختی رفتاری :

این درمان روی شناسایی و تغییر الگوهای فکری ناصحیح یا نامنظم، واکنش های عاطفی و رفتارها متمرکزند.

رفتار درمانی منطقی :

این درمان روی افکار و رفتارها تمرکز داره،  این در حالیست که استراتژی هایی مثل هیجانات عاطفی و ذهن آگاهی رو شامل می شود.

درمان مولتی مودال :

این درمان در صورتی توصیه می شود که مسائل روحی روانی با ۷ روش متفاوت اما بهم وابسته باشند :

شامل رفتار، تاثیر، احساس، تصور، شناخت، عوامل بین فردی و ملاحظات دارویی ـ بیولوژیکی.

درمان عاطفی رفتاری :

شامل شناسایی باورهای غیر منطقی، به چالش کشیدن فعال این باورها، و در نهایت یادگیری برای شناخت و تغییر این الگوهای فکری.

درمان شناختی رفتاری

 کاربرد رفتار شناختی درمانی چیست؟

  • اعتیاد
  • مسائل خشونت
  • اضطراب
  • اختلال دوقطبی
  • افسردگی
  • اختلال خوردن
  • حملات پنیک
  • اختلالات شخصیتی
  • فوبیاها
  • مشکلاتی در رابطه با استرس