چند نوع افسردگی داریم؟
2019-06-22
چطور بفهمیم فرزندمان مواد مخدر استفاده می کند؟
2019-06-29

اضطراب پس از سانحه :

افراد بسیاری هستند که از تاثیرات روحی روانی تهدیدات در زندگی شان تجربه دارند، مثل سربازی، حوادث طبیعی، یا سوءاستفاده های وحشتناک.

بسته به سن شان، یکسری شرایطی این مسائل برایشان پیش می آورد که باعث می شود سعی کنند از این تجارب وحشتناک خودشان را نجات دهند.

اضطراب پس از سانحه هم یک شرایط روجی روانیست که فرد شاهد آن بوده یا آن را تجربه کرده.

علائمی هم دارند که مدام به آن اتفاقات فلش بک می زنند، یا کابوس می بینند یا اضطراب شدید دارند.

علائم اضطراب پس از سانحه یا PTSD چیست؟

علائم اختلال PTSD یا اضطراب پس از سانحه می تواند یک ماده ادامه داشته باشد، اما گاهی اوقات هم سال ها بعد از آن اتفاق ظاهر نمی شوند.

این علائم منجر به مشکلات چشمگیری می شوند که توانایی فرد را در انجام کارهای روزمره اش دچار اختلال می کنند.

اختلال اضطراب بعد از سانحه

علائم PTSD معمولا به چهار گروه تقسیم می شوند :

خاطرات مزاحم، دوری و اجتناب، تغییرات منفی در تفکر و اخلاق، و تغییراتی در ری اکشن های فیزیکی و عاطفی.

علائمی که می تواند در هر شخصی متفاوت باشد.

چه زمانی نیاز به مراجعه نزد بهترین روانشناس تهران می شود؟

اگر افکار مزاحم دارید و بیش از یک ماه است که به یک اتفاق در گذشته افتاده فکر می کنید، یا حس می کنید که زندگی تان تحت کنترل آن اتفاق است، نزد روانشناس خوب مراجعه کنید.

با درمان هایی که دریافت می کنید می توان از پیشرفت علائم این اختلال جلوگیری کرد.

اگر افکار خودکشی داشتید، چه کنید؟

اگر کسی یا خودتان با وجود این اختلال، افکار خودکشی به سرش زد، باید هرطور شده کمک بگیرید.

یا به نزدیک دوستی که دارید یا کسی که عشقتان است، مراجعه کنید.

نزد یک روانکاو یا روانشناس مراجعه کنید.

ترتیب یک قرار ملاقات با روانشناس را بدهید. تا به شما در حل این مورد کمک کند.