2019-08-18

خیانت رابطه خارج از ازدواج چیست؟

رابطه خارج از ازدواج چیست ؟ رابطه خارج از ازدواج وضعیتی است که یک شخص ازدواج کرده با شخصی به جز همسر خود رابطه جنسی دارد. از دیدگاه دیگر، رابطه‌ای […]
2019-08-24

جدایی والدین چه تاثیری روی کودکان دارد؟

طلاق یا جدایی چیست؟ آیا می دانید که والدین چه کسانی از هم جدا می شوند؟ آیا والدین طلاق گرفته اند یا اینکه فقط همدیگر را ترک کردند؟
2019-12-31

بعد از خیانت همسر چکار کنیم؟

به کسی که خیانت به او شده، چه کمکی می توان کرد؟ به گفته بهترین روانشناس تهران، مشاوره با کسانی که خیانت دیدند، بسیار پیچیده و سخت است.
2020-05-23

افسردگی پس از جدایی

افسردگی پس از جدایی چیست؟ وقتی یک رابطه تموم میشه، میتونه سخت ترین چالش های خودش رو داشته باشه.