2018-11-27

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج از جمله کارهایی است که انجام آن قبل از ازدواج ضرورت دارد و مخصوص قشر خاصی نیز نیست . همه اشخاصی که تصمیم بر ازدواج دارند […]
2018-11-27

استفاده از رنگ روشن در پوشش و محیط زندگی

رنگ های تیره انسان را غمگین تر میکنند ، این رنگ ها به دلیل ایجاد وابستگی روانی استفاده از رنگهای روشن را برای ما سخت میکنند ، رنگهای تیره انسان […]
2018-11-27

گرایش ایرانیان به رنگ های تیره

چرا ایرانیان گرایش بیشتری به استفاده از رنگ های تیره در پوشش خود یا محیط زندگی خود دارند ، و از لحاظ روانکاوی ریشه گرایش آنها به استفاده از رنگهای […]
2018-11-27

مغز افسرده ، ساز دیگری می‌زند

اختلال افسردگی عمده (Major depressive disorder)، اختلالی شایع در میان میلیون‌ها تن در سراسر جهان است . میزان شیوع این اختلال ۱۳ درصد در مردان و ۲۱ درصد در زنان […]