افسردگی نوجوانان
2020-02-11
اوتیسم اتیپیک یا غیرعادی چیست؟
2020-02-18

اختلال اضطراب و حافظه

چطور اختلال اضطراب روی حافظه تان تاثیر می گذارد؟

در صورتی که اختلال اضطراب تعمیم یافته دارید، اضطراب تان شدید و مداوم است.

دوستان و کسانی که دوستشان دارید، چنین چیزی رو نگرانی یا مضطرب کننده می دانند.

در واقع نسبت به موقعیت های روزانه اضطراب دارید و نگرانید.

درحالی که چنین نوع اختلالی روی کارهای روزمره تان تاثیر می گذارد، روی حافظه تان هم تاثیر می گذارد.

حالا چجوری ؟

حافظه ماها مدت طولانی که تحت فشار و استرس طولانی مدت باشد، تحت تاثیر قرار می گیرد.

اختلال اضطراب خاصی داشتن، مثل اختلال اضطراب تعمیم یافته، یا GAD برخی از این مشکلات روزانه را می سازد.

چطور میشه که اضطراب روی کارکرد حافظه تاثیر می گذارد؟

سیستم های حافظه متفاوتی در مغز ما می باشد، که عملکردشون بسته به ظرفیتشون متفاوت می باشد.

مثلا، سیستم حافظه طولانی مدت به ما کمک می کند که اطلاعات و اتفاقات را از گذشته دور به یاد بیاوریم.

در حالیست که برخی می گویند، کارکرد حافظه به ما کمک می کند که یکسری چیزها رو در ذهن داشته باشیم، به همان صورت که فعال داریم کار می کنیم.

این کارکرد حافظه برای ما در حل مسائل بسیار تاثیرگذار عمل میکنه و خیلی از اطلاعات حال حاضر را مدیریت می کند.

زمانی که این سیستم در سطوح معمولی عمل نکند، منجر به مشکلاتی می شود، یا به سختی وظایف رو میشه کامل کرد.

یا سخت تمرکز کرد، و مشکلات را مدیریت کرد.

متاسفانه به طور گسترده ای تحت تاثیر اضطراب و نگرانی هم می باشد.

ممکنه یک مشکل بزرگی در کار و زندگی شخصی تان باشد.

این اختلال منجر به اختلال در عملکرد مغز می شود و نگرانی و اضطراب اینجا کار را خراب می کنند.

اثرات مشکلات حافظه در پی اختلال استرس و اضطراب

با نگرانی های شدیدی که در زندگی سراغتان می آید، بیشتر عملکرد کاری و مدرسه ای یا غیره را تحت تاثیر قرار می دهد.

طوری که توانایی حل مسائل پیچیده از شما گرفته می شود، نمی توانید استراتژی های خوب برای حل مسائل به کار گیرید.

و همچنین قدرت تصمیم گیری تان تحت الشعاع قرار می گیرد.