خواب راحت
چگونه خواب راحت داشته باشیم؟
1401-05-10
نکات افسردگی
۵ پرسش راجع به افسردگی و پاسخ به آن
1401-05-10
کنترل خشم

کنترل خشم

چگونه می توانیم در مواقع که خشمگین و عصبانی می شویم آن را کنترل کنیم؟

راهکارهای کنترل خشم چیست؟

برخورد با خشم و عصبی در جامعه و یا در خانواده با نزدیکان باعث بروز مشکلات بسیاری خواهد شد بدین ترتیب برخورد صحیح . این امری حیاتی و مهم است که باید به آن توجه کرد.

 

تعریف خشم چیست؟

روانشناسی خشم را یک نوع هیجان کنترل نشده می داند که می تواند خفیف و یا بسیار زیاد باشد.

خشم به مانند بسیاری از هیجانات تغییراتی را در فیزیک و سیستم بیولوژیکی ما بوجود می آورد.

کنترل خشم

 

راهکارهای کنترل خشم چیست؟

  • شناسایی نشانه های خشم
  • تکنیک فاصله اندازی
  • تغییر نگرش مرتبط با عصبانیت
  • تکنیک حواس پرتی ذهنی
  • ریلکس و آرام کردن بدن
  • خارج شدن از محیط
  • و…

 

در ادامه به توضیح این موارد می پردازیم :

کنترل خشم

 

شناسایی نشانه های خشم:

یکی از اولین راه ها برای کنترل خشم این است که بدانیم چه زمانی خشمگین می شویم و این هیجان به سراغ مان می آید.

برای این کار مدتی رفتار خودتان را زیر نظر بگیرید تا ببینید چه چیزهایی باعث بروز خشم و عصبانیت در شما می شود.

وقتی شما نشانه های خشم را در خود بشناسید راحت تر می توانید آن را کنترل کنید و یا مانع از بروز آن شوید.

 

تکنیک فاصله اندازی:

 

یکی از تکنیک های کاربردی در امر کنترل خشم تکنیک فاصله اندازی می باشد .

به طور ساده شما باید در مواقعی که دچار خشم شدید در ابتدا مکث کنید  و شروع به نفس عمیق کشیدن کنید. بهتر است تین کار تا ۱۵ ثانیه انجام دهید تا تاثیر لحظه ای این تکنیک را در خود ببینید.

 

تکنیک حواس پرتی ذهنی:

یکی دیگر از تکنیک های کاربردی حواس پرتی ذهنی می باشد که شما در لحظه که خشمگین می شوید در آن لحظه عصبانیت و هیجان کنترل نشده به ذهن تان هجوم می آورد و شما بیا حواس پرتی می توانید مانع از برخورد خشمگین و یا فکر نکرده با دیگران بکنید به طور مثال شمارش معکوس را شروع کنید و یا یک دوش بگیرید و یا چند قدم راه بروید.

 

راحله هنری