نشانه های استرس کاری :
نشانه های جسمانی :
تشخیص این نشانه ها کمی دشوار است هر چند که شرایط کاری معینی همراه با بیماری های جسمی معینی است اما نمی توان به راحتی تشخیص داد که این بیماری های جسمی صرفا ناشی از استرس شغلی در فرد است و یا دلیل دیگری دارد . از عمومی و شایع ترین بیماری های جسمی می توان به بیماری های قلبی عروقی اشاره کرد .
نشانه های روانی :
مشکلات عاطفی و شناختی فرد می تواند ناشی از استرس شغلی در وی باشد ، فردی که از شغل خود راضی نیست هر روز با تاخیر به محل کار می روند و صبح ها با کسلی و بی میلی از خواب بیدار می شود ، دلیلی نمی بینند که کارشان را درست و به خوبی انجام دهند . اضطراب ، احساس ناکامی ، افسردگی ، بیزاری و انزوا می تواند از نشانه های روانی در افرادی که دچار استرس شغلی شده اند باشد.
نشانه های رفتاری :
نشانه های رفتاری را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
دسته اول این نشانه ها شامل خود فرد می شود از جمله این رفتارها مواردی چون مصرف بیش از حد و روزانه ی مشروبات الکی ، بی اشتهایی و یا پرخوری ، رفتارهای تند و پرخاشگرانه با همکاران و حتی در برخی موارد با خانواده هایشان را می توان نام برد.
دسته دوم شامل رفتارهایی می شود که پیامد ها و آسیب های آن به سازمان و تشکیلات اداری وارد می شود که از جمله آن می توان به وجود آمدن حادثه و مشکلاتی که بر اثر کم توجهی ، بی اهمیتی و فقدان بهره وری رخ می دهد ، غیبت کردن های مکرر و ترک کردن کار به طور غیر منتظره اشاره کرد .
از دیگر رفتارهایی که ناشی از استرس شغلی در فرد است می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • از بین رفتن خلاقیت در فرد و پایین آمدن اعتماد به نفس برای انجام کار
 • نسبت به ظاهر و پوشش خود و دیگران بی اهمیت و بی انگیزه می شوند.
 • تمایل به تنهایی و انزوا و ناتوانی در تحمل کردن اطرافیان خود
 • همواره احساس خستگی مفرط می کنند
 • با همکاران و مراجعان برخوردی پرخاشگرانه دارند.

تمامی این موارد باعث می شود که فرد در تصمیم گیری های خود دچار ناتوانی شود و در مقابل توانایی به وجود آوردن مشکلات و حادثه برای دیگران را دارد

راهکارهای کاهش استرس شغلی موارد ذیل می باشد :

 • میان کارهایی که حتما باید آنها را انجام دهید و کارهایی که بهتر است انجام داده شود تمایز قائل شوید ، برای خودتان تعهد بیش از اندازه به وجود نیاورید و زمان کافی برای انجام هر کاری اختصاص دهید.
 • سعی کنید کمی زودتر از خانه خارج شوید تا به موقع به محل کارتان برسید زیرا دیر رسیدن به محل کار می تواند باعث افزایش استرس در فرد شود.
 • زمان های استراحت خود را مشخص کنید ، برای مثال در زمان ناهار از میز خودتان حتی برای چند دقیقه دور شوید.
 • برای وظایف خود اولویت بندی تهیه کنید ، سعی کنید کارهایتان را به مراحل کوچک تقسیم کنید ، این کار باعث می شود در هر مرحله فقط بر یک موضوع تمرکز داشته باشید.
 • سعی کنید کنترل کردن تمامی موضوعات را فراموش کنید ، اگر فکر می کنید که افراد دیگری توانایی انجام برخی از کارهای شما را دارند برخی از کارهایتان را به آنها واگذار کنید.
 • اگر از همکاران خود انتظار تغییر دارید باید خودتان هم تمایل به تغییر کردن و اصلاح برخی از اخلاق هایتان باشید.
 • درباره گفتن حقایق موجود در محل کارتان به رئیس خود هراسی نداشته باشید.
 • می توانید با مشاهده روش های زندگی کسانی که استرس ندارند از آنها الگو بگیرید.
 • احساسات خودتان را در زمانی که دچار استرس شده اید در یک دفترچه یادداشت کنید.
 • سعی کنید با تمامی همکاران خود بدون توجه داشتن به مقام آنها با احترام رفتار کنید.
 • زمانی که وارد یک محیط کار جدید شدید با خودتان بیندیشید که چگونه می توانید فضای محیط کار جدید را برای خودتان شادتر کنید.
 • اگر محل کارتان نزدیک محل زندگیتان است بهتر است در هفته یک یا دو روز را پیاده به سرکار بروید.

باید توجه داشته باشید که هر چند در این شرایط و بازار کار کساد شما دارای کار مشخصی هستید اما باید به این موضوع توجه داشته باشید که گاهی سلامت روانتان مهمتر از داشتن کار و حقوق می باشد پس نسبت به محیط کارتان و سلامت روانی و جسمی تان اهمیت قائل شوید و به نکاتی که به آنها اشاره کردیم برای کمتر شدن استرس محیط کارتان توجه کنید . یکی از بهترین راه کارها که بسیار زود به نتیجه خواهد رسید کمک گرفتن از یک مشاور زبده است .