2020-03-03

شخصیت جامعه ستیز چه خطراتی داره؟

  منظور از شخصیت جامعه ستیز چیه؟ واژه های روانشناسی محدودی می باشند که با واژه ای به نام psychopath اشتباه گرفته می شوند. حتی اگر رایجا برای شرح افرادی […]
2019-09-24

چطور عواطف نوجوانمان را درک کنیم؟

دوران نوجوانی و عواطف این دوره دوران نوجوانی در واقع زمان انتقال از کودکی به بزرگسالی می باشد.