1401-03-07
امید به زندگی

امید به زندگی” چگونه امید به زندگی را تقویت کنیم؟

امید به زندگی امید را می توان یکی از پایه های اساسی و غیر قابل حذف در موفقیت دانست. امید  این را به ما تلقین می کند که تحت هر […]
1401-02-31
روانشناسی زرد

روانشناسی زرد چیست؟

روانشناسی زرد به طور کلی روانشناسی زرد به کلیه مقالات ، مطالب و سخنرانی های غیر علمی یا شبه علمی در حوزه روانشناسی می باشد… این مطالب معمولا غیر علمی […]
1401-02-24
فواید دوست خوب

فواید دوست خوب در زندگی چیست؟

فواید دوست خوب دوست یابی مهارتی است که باید همه آدمها داشته باشند ، این مهارت در افراد برون‌گرا به خوبی دیده می شود ولی افراد درون‌گرا کمتر تمایل به […]
1401-02-18

اهمیت مشاوره قبل از ازدواج برای ازدواج

اهمیت مشاوره پیش از ازدواج گرفتن مشاوره قبل از ازدواج بسیار مهم است چرا که افراد گاهی به دلیل درگیری های احساسی یا دو دوتا چهار تا کردن های زیاد […]