2020-08-11
تاک تراپی یا صحبت درمانی

صحبت درمانی برای درمان فوبیاها خوبه؟

صحبت درمانی به عنوان یک گزینه درمانی برای انواع ترس ها از صحبت درمانی یا تاک تراپی چه می دانید؟ تاک تراپی یکی از رایج ترین روش های درمانی برای […]
2020-08-08
درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری چیست؟

درمان شناختی رفتاری درمان شناختی رفتاری نوعی از درمان های روانشناسی می باشد که به شما کمک می کند تا یکسری افکار و الگوهای مزاحم را شناسایی و تغییر دهد.
2020-08-02
پروبیوتیک و تاثیرش روی مغز

آیا تقویت کننده پروبیوتیک روی افسردگی تاثیر داره؟

پروبیوتیک و تاثیرش روی خلق و خو تحقیقات جدید اثرات تقویت کننده پروبیوتیک رو خلق و قو مروری بر نکات این تحقیق : پژوهشی اخیرا منتشر شده که می گوید […]
2020-07-07
روانشناسی رنگ سفید

روانشناسی رنگ سفید

روانشناسی رنگ سفید چیه؟ رنگ سفید چه معنی داره ؟ آیا رنگ سفید روی روحیه یا محیط تاثیر داره؟ انجمن های رنگی همگی جهانی نیستند!