1400-11-04

اشتباهات پس از رابطه عاطفی

اشتباهات پس از رابطه بسیاری از افراد دائما شکایت از این دارند که ماه  هاست از رابطه عاطفی بیرون آمده ایم ولی نمی توانیم فرد مورد نظر را فراموش کنیم، […]
1400-07-24
رنگ عشق

رنگ عشق چیست؟

رنگ عشق چه رنگه !! ما طوری بزرگ شدیم که فکر می کنيم انسانها هم ویژگی‌های خوب دارند و هم بد. و برای خوب بودن باید از شر ویژگی‌های بدمون […]
1400-04-14
تله اطاعت در روابط عاطفی

تله اطاعت در رابطه عاطفی

تله اطاعت  تله اطاعت در رابطه عاطفی تله اطاعت در رابطه عاطفی زناشویی-رابطه عاطفی-ازدواج       یکی از تله هایی که باعث شکست رابطه عاطفی و یا طلاق زوجین […]
1400-04-12
تاثیر تله بازداری هیجانی در روابط عاطفی

بازداری هیجانی در روابط عاطفی

تله بازداری هیجانی تاثیر تله بازداری هیجانی در روابط عاطفی         تله بازداری هیجانی چی هست ؟   کسی که دارای تله  بازداری هیجانی در روابط عاطفی […]