1400-04-14
تله اطاعت در روابط عاطفی

تله اطاعت در رابطه عاطفی

تله اطاعت  تله اطاعت در رابطه عاطفی تله اطاعت در رابطه عاطفی زناشویی-رابطه عاطفی-ازدواج       یکی از تله هایی که باعث شکست رابطه عاطفی و یا طلاق زوجین […]
1400-04-12
تاثیر تله بازداری هیجانی در روابط عاطفی

بازداری هیجانی در روابط عاطفی

تله بازداری هیجانی تاثیر تله بازداری هیجانی در روابط عاطفی         تله بازداری هیجانی چی هست ؟   کسی که دارای تله  بازداری هیجانی در روابط عاطفی […]
1400-04-07
بی اعتمادی و بد رفتاری در روابط

بی اعتمادی و بدرفتاری در روابط

تله بی اعتمادی بی اعتمادی و بدرفتاری در روابط تاثیر تله بی اعتمادی و بد رفتاری در روابط عاطفی:         آیا شما  جز اون دسته از افراد […]
1400-04-05
تله طرد شدگی و رها شدگی عاطفی

رهاشدگی و طرد شدگی عاطفی

.   تله رهاشدگی  شده تو رابطه عاطفی حس کنید که هرکار می کنید نمی تونید به شخص مقابل اعتماد کنید؟           حس بدبینی :   […]