۱۳۹۹-۰۴-۰۳
خودکشی در زنان و مردان

چه تفاوت هایی بین خودکشی مرد و زن هست؟

آیا خودکشی در زنان و مردان فرق داره؟ آمار و تحقیقات رسمی نشان داده که بسیاری از جنسیت های مختلف دست به خودکشی زده اند.
۱۳۹۹-۰۳-۳۱
خصوصیات درونگراها

خصوصیات درونگراها چیه؟

درونگراها چه ویژگی هایی دارن؟ چطور بفهمم که منم یه درونگرا هستم؟ درونگرایی یک خصوصیتیه که روی احساسات درونی متمرکزه، بیش از احساسات بیرونی.
۱۳۹۹-۰۳-۲۷
شخصیت برونگرایی و درونگرایی

برونگرایی چجور شخصیتیه؟

شخصیت برونگرایی چه تاثیری روی رفتار داره؟ در ۵ تئوری بزرگ شخصیتی، برونگرایی یکی از ۵ هسته رفتاری هست که باور بر اینه که شخصیت فرد رو میسازه.
۱۳۹۹-۰۲-۱۹

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوتیپی اختلال شخصیت اسکیزوتیپی در واقع یک الگویی از کمبودهای اجتماعی و درون شخصیتی می باشد.