مشاوره پیش از ازدواج
2018-11-27
مقابله با افسردگی پس از داغدیدگی
2019-02-27

 

برای زندگی شادتر چه کنید:
۱) زندگیتان را با هیچ کسی، مقایسه نکنید.

۲) افکار منفی، نداشته باشید.

۳) بیش از حد توان خود، کاری انجام ندهید.

۴) خیلی خود را، جدی نگیرید.

۵)انرژی خود را،صرف کنجکاوی در امور دیگران نکنید.

۶) وقتی بیدار هستید، خیال پردازی کنید.

۷) حسادت، یعنی اتلاف وقت.

۸) گذشته را، فراموش کنید.

۹) زندگی،کوتاهتر از آنست که؛از دیگران متنفرباشید.

۱۰) هیچکس جز خود شما، مسئول خوشحال کردن شما نیست.

۱۱) بیشتر، لبخند بزنید.